Historia

När inlandsisen dragit bort och landhöjningen nått en nivå så att ett näs mellan Albysjön och Mälaren bildats, kom en väg mot Stockholm att dras över näset.
Den gamla vägen, Göta landsväg, som gick söder om Albysjön över Flottsbro, Glömsta, Snättringe, Brännkyrka, Årsta och in till Stockholm, hade då tjänat ut sin roll som den haft sedan urminnes tider.
Omkring år 1660 blev den nya landsvägen klar. Den kom att gå genom Vårby, Segeltorp, Långbro, Västberga och över Liljeholmen fram till Stockholm. Vägen över Fittjanäset kom att skapa en unik, men livligt trafikerad miljö, kantad av vackra trähus. Idag står Röda Cafét kvar som ett monument över den unika miljön som dessvärre fick ge vika för modern infrastruktur i form av en motortrafikled.

 

1661

föreslår Upplands landshövding Clas Rålamb att ett gästgiveri och skjutshåll skulle uppföras till frälsetorpet Haga. I väntan på vederbörliga tillstånd öppnar på egen bekostnad rådmannen G Matssson en krog på ”holmen mellan Albysjön och Vårbyviken” (holmen syftar till den halvön där Röda Cafét är beläget) År 1678 erhöll Mattsson gästgiveri-privilegium för Fittja Gästgivargård (sedemera Fittja Wärdshus)

 

1677

befäste den kände härföraren Erik Dahlberg Fittjanäset med ett skyttevärn på kullen intill parkeringsplatsen

 

1845

kunde man på arealavmätningskartan se att ett torp tidigare blivit uppfört på platsen för Röda Cafét. Det första på Fittjanäset.

 

1848

(eller något senare) uppförs den nuvarande byggnaden, Haganäs, sannolikt byggs det delvis av timmer från det tidigare torpet.

 

1856

1856 Fittja får ångbåtsförbindelse med Drottningholm och Stockholm. På en av ångbåtsbryggorna har vi idag utomhusservering (vars ursprung dateras till början av 1900-talet).

 

1881

1881 driver handlanden Carl Fredrik Höglin handelsbod i huset. Här bor han tillsammans med piga, dräng, bokhållare och en hyresgäst.

 

1892

1892 har handlanden J W Andersson övertagit affären. I huset bor förutom Andersson och hans piga även kakelugnsmakaren Per Gustaf Adolf Tidstrand med hustru och 3 barn.

 

1914

1914 Andersson flyttar sin handelsbod till Botkyrkasidan av viken. Knut Jonsson övertar handelsboden i nuvarande Röda Cafét

 

1915

1915 Jonsson öppnar Huddinges första bilstation (taxistation) i huset

 

1920-tal

1920-tal byggs en dansbana strax intill huset.

 

1930-tal

1930-tal startar Helga Landén kaférörelse i huset som hon driver i många år. En tät trafik går förbi kafét. Pråmarna till Separators fabriker i Tumba passerar utanför bryggan och en mer tilltagande biltrafik på väg till eller ifrån Stockholm, går strax intill husknuten.

Helga Landén

En teckning som Helga Landén gjorde 1914. ( Fick en kopia av en gäst )

 

1950-tal

1950-tal en ny bro över Vårbyviken flyttar trafiken på Södertäljevägen (”Riksettan”) till nuvarande plats. Trafiken utanför Röda Cafét minskar betydligt.

 Haga näs cafe

1960-tal

1960-tal Helga avlider, kaférörelsen upphör, huset förfaller.

 

1970-tal

1970-tal Miljögruppen på Fittjanäset jagar vandaler, spikar igen fönsterluckor och hindrar huset från att brännas ner.

 

1979

1979 Sven Johansson köper fastigheten av Helga Landéns dödsbo. Huset är i det närmaste ett rivningsobjekt men Sven lyckas renovera och återställa miljön och känslan av det gamla kafét.

 

1980

1980-tal hela Fittjanäset förändras. I stort sett alla byggnader på den södra sidan av vägen rivs i och med byggnaden av den nya trafikleden. Den gamla svängbron från sekelskiftet 1900 försvinner.

 

1985

1985 startar Sven tillsammans med sin Birgitta återigen kaférörelsen.

 

1990

1990-tal en pontonbrygga köps in och byggs om till serveringslokal (”Takbryggan”) Röda Cafét utvecklas till ett av Storstockholm mest populära mötesplatser för förare, passagerare och intresserade av motorcyklar, veteranbilar, sportbilar ja i stort sett allt gammalt och nytt som rullar på 2 eller 4 hjul och har en motor!

 

1992

1992 besöker H.K.H Carl XVI Gustaf och drottning Silvia Röda Cafét, under en av sina Eriksgator.

 

1999

1999 Sven hotar med att behöva lägga ner verksamheten p.g.a oklarheter kring rätten till vattnet, där bryggorna är placerade. Protesterna över nedläggningshotet är massiva. Allmänheten kan följa det hela i lokalpressen.

 

2000

2000 Efter att kafét är stängt för hösten säljer Sven verksamheten till nuvarande ägaren. Ett av villkoren från säljaren sida är att verksamheten skall bevaras och drivas i samma stil och anda som tidigare.

 

2001

2001 Sven och Birgitta får Korpa-Maja stipendiet av Vårby-Fittja Hembygdsförening för sitt arbete att bevara Röda Cafét. Nuvarande ägaren börjar verksamheten med att göra en överenskommelse om vattenrätten. Verksamheten fortsätter i samma stil som tidigare. Julbord serveras för första gången!

 

2002

2002 Takbryggan isoleras och byggs om. En värmekamin sätts in för ökad trivsel vid dålig väderlek.

 

Text: Hans Olsson och Olle Magnusson